Kungen höll avskedsaudiens

Kungen tillsammans med Vietnams ambassadör Doan Thi Phung Dung.

Kungen tillsammans med Vietnams ambassadör Doan Thi Phung Dung. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Tisdagen den 11 februari hölls en avskedsaudiens på Kungliga slottet.

Ambassadören som nu lämnar Sverige är Vietnams ambassadör Doan Thi Phung Dung.

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Läs mer om högtidliga audienser.