Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Onsdagen den 8 maj lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Ambassadör Kairat Abdrakhmanov från Kazakstan
  • Ambassadör Shkendije Geci Sherifi från Kosovo
  • Ambassadör Andreas Fryganas från Grekland
  • Ambassadör Giedrius Čekuolis från Litauen
Arméns musikkår spelade när ambassadörerna anlände till Kungliga slottets inre borggård. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Arméns musikkår spelade när ambassadörerna anlände till Kungliga slottets inre borggård. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Ambassadör Kairat Abdrakhmanov från Kazakstan överlämnar sitt kreditivbrev vid dagens audiens.

Ambassadör Kairat Abdrakhmanov från Kazakstan överlämnar sitt kreditivbrev vid dagens audiens. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal. 

De nya ambassadörerna anländer till Kungliga slottet i Karl XV:s paradkupé. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

De nya ambassadörerna anländer till Kungliga slottet i Karl XV:s paradkupé. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen tar emot Kosovos ambassadör Shkendije Geci Sherifi. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

Kungen välkomnar Greklands ambassadör Andreas Fryganas. Under audiensen bar Kungen grekiska Frälsarorden.

Kungen välkomnar Greklands ambassadör Andreas Fryganas. Under audiensen bar Kungen grekiska Frälsarorden. Foto: Emma Fredriksson/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna