Kungen gav högtidliga audienser för nya ambassadörer

Torsdagen den 4 oktober lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Dagens ambassadörer som Kungen tog emot i högtidlig audiens var Mohamed Isa Edam Balila från Sudan, Gudrun Graf från Österrike, Kena Mphonda från Malawi och Amerley Ollennu Awua-Asamoa från Ghana.

Kungen anländer till Kungliga slottet inför dagens högtidliga audienser. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kungen anländer till Kungliga slottet inför dagens högtidliga audienser. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

De nya ambassadörerna hämtas med häst och vagn på UD och färdas till Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

De nya ambassadörerna hämtas med häst och vagn på UD och färdas till Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Den nye ambassadören Mohamed Isa Edam Balila från Sudan och hans följe ankommer till Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Den nye ambassadören Mohamed Isa Edam Balila från Sudan och hans följe ankommer till i Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Ghanas ambassadör Amerley Ollennu Awua-Asamoa med följe utanför Östra valvet på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Ghanas ambassadör Amerley Ollennu Awua-Asamoa med följe utanför Östra valvet på Kungliga slottet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.