Kungen gav företräde för talmannen

Kungen tillsammans med talmannen Andreas Norlén vid dagens företräde.

Kungen tillsammans med talmannen Andreas Norlén vid dagens företräde. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Onsdagen den 16 september gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Under företrädet redogjorde talmannen för de aktuella frågorna i riksdagen.