Kungen gav företräde för statsrådet Tomas Eneroth

Fredagen den 8 september gav Kungen företräde för infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Under mötet med Kungen gav statsrådet Tomas Eneroth en orientering kring sina ämnen och ansvarsområden.