Kungen gav företräde för statsrådet Jennie Nilsson

Onsdagen den 13 mars gav Kungen företräde för statsrådet Jennie Nilsson, ny landsbygdsminister.

Under företrädet fick Jennie Nilssonlänk till annan webbplats möjlighet att ge Kungen en orientering kring regeringens politik om regional tillväxtlänk till annan webbplats, landsbygd, livsmedel och areella näringarlänk till annan webbplats, för vilka Jennie Nilsson nu är ansvarigt statsråd.