Kungen gav företräde för statsrådet Amanda Lind

Tisdagen den 26 mars gav Kungen företräde för statsrådet Amanda Lind, ny kultur- och demokratiminister.

Under företrädet fick Amanda Lindlänk till annan webbplats möjlighet att ge Kungen en orientering kring regeringens politik för civila samhälletlänk till annan webbplats, demokrati och mänskliga rättigheterlänk till annan webbplats, folkhälsa och idrottlänk till annan webbplats, kulturlänk till annan webbplats, medierlänk till annan webbplats samt ungdomspolitiklänk till annan webbplats som Amanda Lind nu är ansvarigt statsråd för.