Kungen gav företräde för Kungl. Vetenskapsakademien

Måndagen den 8 april gav Kungen företräde för Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Under företrädet informerade Göran K. Hansson om akademiens framtidsplaner och utveckling för att stärka sin roll som center för svensk forskning.

Läs mer om när Kungen närvarade på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars.länk till annan webbplats

Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster instiftades år 1739 och har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.