Kungen delade ut Vegamedaljen

Onsdagen den 24 april delade Kungen ut Vegamedaljen till professor Emily Martin vid en ceremoni på Kungliga slottet.

Vegamedaljen instiftades 1880 av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) Länk till annan webbplats. som Kungen är högste beskyddare för. Medaljen går enligt stadgarna till ”personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen”.

I år tilldelades medaljen professor Emily Martin, professor i antropologi vid New York University, USA. Emily Martin får priset för sina bidrag till antropologin som ämne i en lång rad böcker och artiklar.

En av hennes mest berömda böcker är ”The Woman in the Body: a Cultural Analysis of Reproduction” från 1987 där hon använder feministiska analyser kombinerat med etnografiska studier, vetenskap och medicin.

Om Vegamedaljen

Vegamedaljen delas ut i anslutning till årsdagen av fartyget Vegas ankomst till Stockholm den 24 april 1880. Vega var det fartyg som användes av Adolf Erik Nordenskiöld på den så kallade Vegaexpeditionen Länk till annan webbplats. 1878–1880. Expeditionens syfte var att segla genom Nordostpassagen vilket också lyckades. Oskar II Länk till annan webbplats. var med och finansierade expeditionen.