Kungen delade ut pris till lärare och forskare

Söndagen den 31 mars närvarade Kungaparet vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst på Musikaliska i Stockholm.

Högtidssammankomsten inleddes på Musikaliska med musikinslag, öppnings­anförande och ett meddelade om akademiens verksamhet under 2018. Därefter höll Susan Solomon, professor i kemi, ett anförande. Susan Solomon forskar om det antarktiska ozonhålet och är bland annat ledamot i en arbetsgrupp för FN:s klimatpanel.

Under högtidssammankomsten delade Kungen ut Beijerstiftelsens lärarpris och Göran Gustafssonpriset.

Kungen och Drottningen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungen och Drottningen. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Beijerstiftelsens Lärapris

Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvar Lindqvists minne ges till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. I år delade Kungen ut priset till dessa fyra lärare:

  • Camilla Christensson, Katedralskolan i Lund (kemi)
  • Anna-Lena Ekström, Vänge skola i Uppsala (NO)
  • Lligo Matson, Renforsskolan i Vindeln (matematik)
  • Erik Waltersson, Europaskolan i Strängnäs (fysik)

Göran Gustafssonpriset

Göran Gustafssonpriset delas ut årligen sedan 1991 inom matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Nomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien. I år delade Kungen ut priset till:

  • Petter Brändén, professor i matematik
  • Björn Högberg, professor i kemi
  • Anders Johansen, professor i fysik
  • Kristian Pietras, professor i medicin
  • Wu Yaowen, professor i molekylär biologi

Efter prisutdelningen hölls en middag på Nordiska museet.

Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster instiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.