Kungen delade ut medaljer

Torsdagen den 4 februari delade Kungen ut H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja

fv Överbefälhavaren, general Sverker Göranson
För förtjänstfulla insatser för Sveriges försvar

fv Statsminister Fredrik Reinfeldt
För mångåriga och betydelsefulla insatser som statsminister

12:e storleken i Serafimerordens band

Kabinettssekreterare, ambassadör Frank Belfrage
För framstående insatser för svensk utrikesförvaltning

fd Landshövding Per-Ola Eriksson
För förtjänstfulla insatser inom svensk statsförvaltning

Professor Carl Henrik Heldin
För framstående insatser rörande medicinsk forskning

Direktör Ola Rollén
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Justitiekansler Anna Skarhed
För förtjänstfulla insatser inom svenskt domstolsväsende och svensk statsförvaltning

Direktör Anders Strålman
För framstående insatser inom svenskt näringsliv

Under ceremonin i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

12:e storleken i högblått band

Direktör Anders Börjesson
För betydande insatser inom svenskt näringsliv

Kanslichef i Europadomstolen Erik Fribergh
För förtjänstfulla insatser som kanslichef i Europadomstolen

Direktör Sven von Holst
För framstående insatser för svensk idrott

8:e storleken i Serafimerordens band

Generalmajor Björn Anderson
För betydande insatser inom svenskt akademiväsende

Överstelöjtnant Richard Beck-Friis Häll
För förtjänstfulla insatser som chef för Garnisonsavdelningen i Stockholm

Departementsråd Katarina Engberg
För förtjänstfulla insatser inom svensk statsförvaltning och svenskt försvarsväsende

Teaterchef Stefan Johansson
För framstående insatser som dramaturg och regissör

Kanslichef Olof Karlander
För betydande insatser rörande den Beridna Högvakten

Professor Susanne Lundin
För förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende

Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare Tomas Löndahl
För framstående insatser inom svenskt akademiväsende

Professor Gertrud Sandqvist
För betydande insatser inom svensk högre konstnärlig utbildning

Överintendent Karin Sidén
För förtjänstfulla insatser inom svenskt museiväsende

H.M. Konungens medalj tilldelades Åsa Jinder för betydande insatser som riksspelman. Foto: Kungahuset.se

8:e storleken i högblått band

Expeditionshandläggare Ulla-Lena Ahlsten
För förtjänstfulla insatser som expeditionshandläggare vid Garnisonsavdelningen i Stockholm

Redaktör Marianne von Baumgarten
För framstående insatser till fromma för svensk barnlitteratur

Riksspelman Åsa Jinder
För betydande insatser som riksspelman

Fotbollsspelare Therese Sjögran
För förtjänstfulla insatser som fotbollsspelare

5:e storleken i högblått band

Författare och antikvarie Gunnar Elfström
För betydande insatser för att bevara och sprida kunskap om Linköpings historia

Musiker Göran Rudbo
För förtjänstfulla insatser i utvecklandet av Star for Life i Sydafrika och Sverige

Musiker Ken Wennerholm
För förtjänstfulla insatser i utvecklandet av Star for Life i Sydafrika och Sverige

Anders Eljas tog emot Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser som dirigent och arrangör. Foto: Kungahuset.se

Medaljen Litteris et Artibus

Operasångerska Kerstin Avemo
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Operasångerska Malin Byström
För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

Dirigent och arrangör Anders Eljas
För framstående konstnärliga insatser som dirigent och arrangör

Balettchef Johannes Öhman
För framstående konstnärliga insatser som balettchef vid Kungl. Operan

Belöning till hovets anställda för lång och trogen tjänst

Fotograf Alexis Daflos
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Husgerådskammaren

Sömmerska Brittmari Hansson Zeglem
För lång och trogen tjänst vid Kungl. Husgerådskammaren

Första Fatbursjungfru Liisa Hartikainen
För lång och trogen tjänst vid Ståthållarämbetet