Kungaparet och Kronprinsess­paret gav företräde för Säker­hets­polisens generaldirektör

Torsdagen den 12 april gav Kungaparet och Kronprinsessparet företräde för Klas Friberg, ny generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen.

Vid företrädet på Kungliga slottet fick Klas Friberg möjlighet att informera om sin nya roll som säkerhetspolischef.