Kungaparet invigde paviljong i Drottningholms­parken

Tisdagen den 30 april, på Kungens födelsedag, närvarade Kungaparet och deras bayerska viltspårhund Brandie vid invigningen av en ny paviljong i Drottningholms slottspark.

Paviljongen ligger på Ormholmen i den del av slottsparken som kallas Engelska parken. Ön är öppen för alla och hundar får gå lösa utan koppel.

Kungaparet framför den nya paviljongen i Drottningholms slottspark.

Kungaparet framför den nya paviljongen i Drottningholms slottspark. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Den nya paviljongen har uppförts på initiativ av Kungen och är tänkt att fungera som ett väderskydd och plats för vila. Paviljongen är gjord i trä med skiffertak och bänkar som är vända både utåt och inåt.

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under invigningen spelade en ensemble ur Försvarsmusiken under ledning av hovtrumpetare Olle Hermansen.

Läs mer om Drottningholms slottsparklänk till annan webbplats

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Engelska parken

När kung Gustav III övertog Drottningholm år 1777 ville han införliva det nya parkidealet från England, den naturliga landskapsparken, i slottsparken. Fredrik Magnus Piper, som studerat det engelska trädgårdsidealet på plats, fick 1780 i uppdrag att skapa en sådan anläggning norr om barockträdgården.

Den engelska parken består av två dammar med kanaler, öar och vackra broar, stora gräsmattor samt träd i alléer och dungar. Runt hela parken slingrar sig promenadvägar och genom den sträcker sig siktgator, som ger utblickar och vyer över landskapet.

Kungaparet och Brandie utanför Drottningholms slott.

Kungaparet och Brandie utanför Drottningholms slott. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna