Kungaparet i möte med Strålsäkerhetsmyndigheten

Fredagen den 17 februari gav Kungaparet företräde för generaldirektör Mats Persson och Michael Knochenhauer från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Under mötet informerades Kungaparet av generaldirektör Mats Persson och Michael Knochenhauer, som är chef för Strålsäkerhetsmyndighetens avdelning för kärnkraftssäkerhet, om myndighetens arbete.

Strålsäkerhetsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster lyder under regeringen och tillhör Miljö- och energidepartementetslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarsområde. Myndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. De arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.