Kungaparet gav företräde för statsrådet Lena Hallengren

Måndagen den 9 april gav Kungen och Drottningen företräde för statsrådet Lena Hallengren.

Under mötet gav den nytillträdda barn-, äldre- och jämställdhetsministern Kungaparet en orientering kring sina ämnen och ansvarsområden.

  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1a3366210de661ad20800037217.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 4.1a3366210de661ad20800037217.1