Kronprinsessparet vid lansering av Pep-rapporten

Onsdagen den 3 april närvarade Kronprinsessparet vid lanseringen av Pep-rapporten i Generation Peps lokaler i Stockholm.

Prins Daniel hälsade alla välkomna och lyfte i sitt tal vikten av jämlik hälsa.

Därefter talade Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft om Pep-rapporten. Rapporten visar resultaten av den undersökning där mer än 11 000 barn i åldrarna 4–17 år har deltagit tillsammans med sina vårdnadshavare. Undersökningen har kartlagt hur barnen rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring hänger samman med levnadsvanor.

Läs Pep-rapporten i sin helhet  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Generation Pep

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och lanserades av Prins Daniel år 2016 i Visby tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Peplänk till annan webbplats arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Just nu genomför Generation Pep kampanjen ”Upp och hoppa, Sverige!” som uppmanar hela Sverige till mer fysisk aktivitet och är en inspiration till mer rörelseglädje.