Kronprinsessparet besökte Socialstyrelsen

Generaldirektör Olivia Wigzell förevisade Socialstyrelsens lokaler för Kronprinsessparet.

Generaldirektör Olivia Wigzell förevisade Socialstyrelsens lokaler för Kronprinsessparet. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Torsdagen den 16 januari besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Socialstyrelsen i Stockholm.

Besöket på Socialstyrelsen, Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg, fokuserade på frågor rörande psykisk ohälsa.

Inledningsvis gav generaldirektör Olivia Wigzell en presentation av myndighetens verksamhet.

Därefter tog Kronprinsessparet del av ett antal presentationer från Socialstyrelsens sakkunniga gällande läget kring psykisk sjukdom och ohälsa i Sverige, med särskilt fokus på barn och unga.