Kronprinsessan vid Sveriges riksdags firande av Finland 100 år

Onsdagen den 18 oktober närvarade Kronprinsessan vid Sveriges riksdags uppmärksammande av Finlands hundraårsjubileum som självständig stat.

Ceremonin i Andrakammarsalen i riksdagshuset inleddes med talman Urban Ahlins och finska riksdagens talman Maria Lohelas anföranden, därefter gav författaren Herman Lindqvist en historisk återblick.

Svenska och finska ledamöter diskuterade sedan i en panel Sveriges och Finlands parlamentariska relationer ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Ett annat samtal fokuserade på hur de parlamentariska relationerna kan komma att se ut i framtiden.
Frida Hyvönen framförde musik under ceremonin.

I Andrakammarsalen. Foto: Ola Axman/IBL