Kronprinsessan vid namngivning av barn- och ungdomssjukhus

Torsdagen den 26 oktober var Kronprinsessan i Linköping vid en namngivningsceremoni för barn- och ungdomssjukhuset i Linköping. Det nya namnet blir H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus.

Under senare år har Universitetssjukhuset genomgått omfattande utbyggnad och stora förändringar. Barn- och universitetssjukhuset är nu en bred universitets- och regionklinik med upptagningsområde från hela sydöstra sjukvårdsregionen.

Om barn- och ungdomssjukhuset

H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vid Universitetssjukhuset (US) i Linköping samlar både länssjukvården och den högspecialiserade sjukvården för barn och ungdomar upp till 18 år. Verksamheten omfattar allt från akutsjukvård till intensivvård av för tidigt födda barn, onkologi, barnkirurgi, diabetesvård och många andra medicinska specialiteter.