Kronprinsessan vid konferensen Baltic Sea Future

Måndagen den 6 mars deltog Kronprinsessan i konferensen Baltic Sea Future som hölls på Stockholmsmässan. Kronprinsessan är ambassadör för FN:s globala mål och  följer i den rollen framförallt de mål som rör vatten och hälsa.

Baltic Sea Future är en tvärvetenskaplig kongress, initierad av Stockholms universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Stockholms stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och stiftelsen Hållbara Havlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kongressen syftar till att stötta kommunerna i deras avgörande roll för Östersjöns miljöarbete. De 350 deltagarna är borgmästare från kommunerna runt Östersjön, tjänstemän, forskare och representanter från näringslivet.

Kronprinsessan öppnade konferensen och lyfte hur Baltic Sea Future utgör ett utmärkt exempel på hur man i dag går samman över landsgränserna – beslutsfattare, forskare, entreprenörer och investerare – för att hitta nya vägar framåt för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Kronprinsessan sa också att även om vi människor och vårt sätt att leva utgör en fara för Östersjön så är det samtidigt vi som har förmågan att rädda den – genom engagemang, samarbeten och innovationer.

Kronprinsessan tackade alla som kommit till kongressen och som generöst delar med sig av kunskaper och goda exempel, men uppmanade samtidigt att ta tillvara denna möjlighet och att använda tiden klokt – för när det gäller Östersjöns framtid, finns det ingen tid att förlora.

Läs Kronprinsessans tal i sin helhet. (På engelska)

Därefter talade finansborgarrådet i Stockholm Karin Wanngård, Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och tidigare miljöminister Lena Ek.

Under rubriken En gemensam vision och förståelse för utmaningarna i Östersjöregionen hölls sedan ett samtal mellan miljöminister Karolina Skog, Åsa Bjering, Östersjökommissionen, och Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre.

Förmiddagen avrundades av Olof Gränström och Mikael Arevius, Gapminder Foundation, som talade kring ämnet en faktabaserad världssyn.

Kronprinsessan hälsas välkommen av Göran Lindstedt, vd Stiftelsen Hållbara Hav. Foto: Pontus Lundahl/TT

Baltic Sea Future

Baltic Sea Futurelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genomförs för första gången i år för att därefter bli en årligt återkommande konferens.

Med hjälp av regionens främsta forskare och med goda exempel från kommuner och företag som hanterat utmaningar framgångsrikt, ska kommunerna ges ökad kunskap, motivation och konkreta verktyg för att på hemmaplan öka tempot och ambitionen i arbetet med att få Östersjön frisk och uppnå EU:s Östersjöstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Agenda 2030 med de 17 hållbarhetsmål som antagits globalt

Baltic Sea Future arrangeras på Stockholmsmässan 6-7 mars 2017.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 16 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör kommer Kronprinsessan följa de mål som rör vatten och hälsa extra mycket.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt hos FNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.