Kronprinsessan vid föreläsning av Emerich Roth

Måndagen den 25 januari närvarade Kronprinsessan vid en föreläsning av Emerich Roth på Viksjöskolan i Järfälla.

Föreläsningen inleddes med Emerich Roths film Förintelsens ögonvittne. Därefter talade Emerich om situationen i dagens samhälle och svarade på elevernas frågor kring Förintelsen, bekämpning av intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

Efter föreläsningen besökte Kronprinsessan och Emerich Roth den utställning om fred, demokrati, aktuella konflikter och Förintelsen som eleverna vid Viksjöskolan skapat.

Elever visar Kronprinsessan och Emerich Roth skolans utställning om fred, demokrati, aktuella konflikter och Förintelsen. Viksjöskolan arbetar aktivt med demokrati och internationalisering – medmänsklighet, förståelse och delaktighet är viktiga ledord. Foto: Robert Eklund/Stella Pictures

Mellan 22-27 januari äger Viksjöskolans fredsvecka rum. Förintelsens minnesdag, den 27 januari, uppmärksammas genom en samling och minnesstund i Viksjöskolans teater där brott mot mänskligheten addresseras och skolan berättar om sitt freds- och demokratiarbete.

2015 utsågs Viksjöskolan till Fredsskola och inledde ett samarbete med Fredens Hus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Emerichfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Viksjöskolan deltog under 2015 i regeringens utbildningssatsning "Antidemokratiska ideologier, Förintelsen och andra brott mot mänskligheten" via SKMA.

Emerich Roth

Emerich Roth kom till Sverige i december 1950 efter att ha överlevt nazismen i fem olika koncentrationsläger. Han var med att starta Föreningen Förintelsens Överlevande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i syfte att sprida kunskaper– främst i skolor– om händelserna under andra världskriget och motverka att rasismen får fotfäste i vårt samhälle. Med 30 års erfarenhet inom socialvården bland utslagna och hatiska människor, samt som föredragshållare sedan 1993 i skolor runt om i Sverige, vet han att det finns en väg ut ur hatet. Läs mer om Emerich Roth Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Emerichfonden

Emerichfonden bildades 1994 på initiativ av Emerich Roth. Fonden arbetar ideellt och dess syfte är att genom årliga pristävlingar uppmuntra ungdomar i grundskolan och gymnasiet till aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet samt bädda för en trivsam och medmänsklig skolmiljö. Läs mer om Emerichfonden Länk till annan webbplats.