Kronprinsessan vid 2020 Virtual Keystone Dialogue

Kronprinsessan deltog under måndagen och tisdagen vid 2020 Virtual Keystone Dialogue.

Kronprinsessan deltog under måndagen och tisdagen vid 2020 Virtual Keystone Dialogue. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Måndagen den 5 oktober och tisdagen den 6 oktober deltog Kronprinsessan vid 2020 Virtual Keystone Dialogue.

Representanter från världens tio största fisk- och skaldjursföretag, samt experter och forskare inom området deltog vid mötet.

Under måndagen inleddes mötet med att ordförande Shigeru Ito hälsade välkomna och därefter talade Kronprinsessan.

I sitt tal lyfte Kronprinsessan vikten av SeaBOS och samarbetet mellan fiskeföretagen för att nå ett hållbart fiske:

"Ladies and gentlemen, leaders of the global seafood industry:
You are used to working towards clear and ambitious goals.
You know the power of honouring your commitments.
And you are not afraid to exercise leadership.

I am convinced that if anyone can achieve a global transformation towards sustainable seafood production and a healthy ocean, you are the group to do it.

And if you do that – if you show the world that this can really be done – I know that others are going to follow."

Läs Kronprinsessans tal i sin helhet

Kronprinsessan i videomöte från Haga slott under måndagen.

Kronprinsessan i videomöte från Haga slott under måndagen. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under tisdagen fortsatte 2020 Virtual Keystone Dialogue.

SeaBOS syftar till att få världens fiskeindustri att arbeta på ett mer hållbart sätt. Vid 2020 Virtual Keystone Dialogue diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), hur företagen kan arbeta för att minska plast i haven, klimatförändringar, antibiotikaanvändning samt arbetet vidare inom SeaBOS.

Vid mötet enades aktörerna om tidsatta mål för de olika områdena som diskuterats.

Som avslutning av 2020 Virtual Keystone Dialogue summerade Kronprinsessan mötet samt sade:

"By committing to ambitious and time-set goals, you have shown that SeaBOS is not just a place for nice talks, good intentions and pleasant company.

No: SeaBOS is a gathering of responsible and action oriented role models, ready to be bold and to act for the benefit of themselves and the ocean they depend on. The ocean we all depend on."

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialoguelänk till annan webbplats ‑ möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Läs Kronprinsessans tal vid Soneva Dialogue på Maldiverna. (På engelska)länk till annan webbplats

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Läs Kronprinsessans tal vid besöket i Japan. (På engelska)länk till annan webbplats

I maj 2017 hölls Keystone Dialogue 2 i Stockholm som resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 2. (På engelska)länk till annan webbplats

I september 2018 hölls Keystone Dialogue 3 i Karuizawa, Japan, där samarbetet mellan fiskeföretagen utvecklades vidare.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 3. (På engelska)länk till annan webbplats

I maj 2019 deltog Kronprinsessan vid SeaBos arbetsmöte i Bergen, Norge. Vid mötet diskuterades bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför det kommande Keystone Dialogue 4 länk till annan webbplatssom ägde rum i Phuket, Thailand i september 2019.

Läs Kronprinsessans tal vid mötet i Bergen (På engelska)länk till annan webbplats

I maj 2020 deltog Kronprinsessan vid SeaBOS digitala arbetsmöte. Vid det digitala arbetsmötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven och antibiotikaanvändning.

Läs Kronprinsessans tal vid det digitala arbetsmötet

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppenlänk till annan webbplats.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FN. länk till annan webbplats