Kronprinsessan uppmärksammade FN-dagen

Med anledning av FN:s 75-årsdag skickade Kronprinsessan en hälsning.

Med anledning av FN:s 75-årsdag skickade Kronprinsessan en hälsning. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Lördagen den 24 oktober var det 75 år sedan FN bildades. Med anledning av högtidsdagen skickade Kronprinsessan en hälsning till svenska FN-förbundet.

I sin hälsning sade Kronprinsessan bland annat:

" ”Att förena våra ansträngningar”. Det var vad medlemsländerna förband sig till, när de undertecknade den FN-stadga som gäller än i dag, 75 år senare. ”Att förena våra ansträngningar”, för att skapa en fredlig och säker värld för alla, en värld där mänskliga rättigheter efterlevs - och värnas.

Den idén, om kraften i internationellt samarbete, den håller fortfarande. Och den behövs kanske mer än någonsin."

Läs hela Kronprinsessans hälsning här

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppenlänk till annan webbplats.

Som alumn fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.