Kronprinsessan och Prins Daniel gav företräde för Justin Vaïsse

Torsdagen den 14 mars gav Kronprinsessan och Prins Daniel företräde för Justin Vaïsse, utrikesrådgivare hos Frankrikes president.

Vid företrädet berättade Justin Vaïsse om den bild han ser av Europas utveckling och Frankrikes roll i den samt om Paris Peace Forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Paris Peace Forum är en fredsplattform som Frankrikes president Macron lanserade 2018 i samband med minneshögtiden som ägde rum med anledning att det var 100 år sedan första världskrigets slut.

Paris Peace Forum är en årlig internationell knytpunkt samt presentations- och utbytesplats i Paris mellan politiska representanter, civilsamhället och företrädare från samhällssektorer och projekt som stärker fred och styrning/governance.