Kronprinsessan i möte med UNDP

Tisdagen den 24 oktober gav Kronprinsessan företräde för Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP, och Caroline Åberg, UNDP Sverige. United Nations Development Program (UNDP) är ansvariga för att samordna, övervaka och informera om de globala målen för hållbar utveckling. Kronprinsessan är ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål.

Under mötet på Kungliga slottet diskuterades arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

United Nations Development Program (UNDP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är FN:s organ för utveckling och det största FN-organet med landskontor i över 170 länder. UNDP arbetar för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, bygga motståndskraftiga samhällen och främja hållbar utveckling. UNDP är också ansvariga för att samordna, övervaka och informera om de globala målen och arbetar nära regeringar och andra aktörer för att stötta genomförandet av målen.

Mötet hölls på FN-dagen den 24 oktober, en årlig högtidsdag för FN med anledning av organisationens tillkomst denna dag 1945.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group.länk till annan webbplats Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Kronprinsessan arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030länk till annan webbplats.