Kronprinsessan i möte med UD

Onsdagen den 29 mars hade Kronprinsessan möte med experter från Utrikesdepartementet för att få fördjupad kunskap om Japan inför resan dit, den 18-21 april.

Resan syftar till att fördjupa Kronprinsessans arbete inom hållbarhet, havs- och fiskefrågor. Det är frågor som Kronprinsessan i egenskap av ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål valt att särskilt fokusera på.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 16 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group.länk till annan webbplats Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FNlänk till annan webbplats.