Kronprinsessan i möte med SeaBOS

Kronprinsessan i videomöte med SeaBOS

Kronprinsessan i videomöte med SeaBOS. Foto: SeaBOS

Måndagen den 11 maj deltog Kronprinsessan vid det digitala mötet kring SeaBOS, som äger rum under fyra dagar.

Kronprinsessan inledde det digitala mötet med att bland annat säga:

"Right now, the world is the middle of a pandemic that is affecting all of our lives. I fully understand that as leading seafood companies, you have many other, pressing matters to tend to at this time.

Still, you have chosen to be here today. And that means a lot.

Your participation in this meeting is evidence of your true and long-term commitment to SeaBOS; to a sustainable seafood production and a healthy ocean.

Thanks to you, we can keep pushing ahead, despite everything else going on right now."

Läs Kronprinsessans tal

Representanter från världens tio största fisk- och skaldjursföretag, samt experter och forskare inom området deltar vid mötet som pågår under fyra dagar.

SeaBOS syftar till att få världens fiske att ske på ett mer hållbart sätt. Vid det digitala arbetsmötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför nästa möte som äger rum i oktober.

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialoguelänk till annan webbplats ‑ möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Läs Kronprinsessans tal vid Soneva Dialogue på Maldiverna. (På engelska)länk till annan webbplats

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Läs Kronprinsessans tal vid besöket i Japan. (På engelska)länk till annan webbplats

I maj 2017 hölls Keystone Dialogue 2 i Stockholm som resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 2. (På engelska)länk till annan webbplats

I september 2018 hölls Keystone Dialogue 3 i Karuizawa, Japan, där samarbetet mellan fiskeföretagen utvecklades vidare.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 3. (På engelska)länk till annan webbplats

I maj 2019 deltog Kronprinsessan vid SeaBos arbetsmöte i Bergen, Norge. Vid mötet diskuterades bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför det kommande Keystone Dialogue 4 länk till annan webbplatssom ägde rum i Phuket, Thailand i september 2019.

Läs Kronprinsessans tal vid mötet i Bergen (På engelska)länk till annan webbplats

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppenlänk till annan webbplats.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FN. länk till annan webbplats