Kronprinsessan deltog vid konferens om de globala målen

Kronprinsessan deltog i dag vid videokonferens om de globala målen.

Kronprinsessan deltog i dag vid videokonferens om de globala målen. Foto: Kungl. Hovstaterna

Måndagen den 4 maj deltog Kronprinsessan vid konferensen Agenda 2030 – hållbar omställning på vetenskaplig grund, arrangerad av Formas.

Konferensens fokus var de stora utmaningar vi står inför samt vikten av att samhällets alla aktörer måste bidra för att vi ska lyckas uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Statsrådet Isabella Lövin inledde den första delen av konferensen, som hölls digitalt, med att lyfta vikten av att vi måste arbeta tillsammans inte bara runt covid-19-pandemin utan även kring de globala hållbarhetsmålen.

Kronprinsessan inledde den andra delen av konferensen med att hålla tal via video från Haga slott. I sitt tal sade Kronprinsessan bland annat:

"Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder. Så är det nog. Men nöden är också en oerhört stark drivkraft för samarbete.

Vi har sett det historiskt, vi ser det i coronakrisen – och vi ser det glädjande nog också i arbetet med de globala målen.

2030 är bara tio år bort och, ja, vi får nog tyvärr säga att vi nu befinner oss i vad som är, eller snart kommer att vara, en nödsituation för planeten."

Läs Kronprinsessans tal.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen Länk till annan webbplats..

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida Länk till annan webbplats. samt hos FN.  Länk till annan webbplats.