Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivåmöte om ”Sustainable Ocean Business and the 2030 Agenda”

Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivåmöte från Haga slott.

Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivåmöte från Haga slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Tisdagen den 2 juni deltog Kronprinsessan vid FN:s digitala högnivåmöte Sustainable Ocean Business and the 2030 Agenda.

Högnivåmötet var en uppföljning av World Ocean Conference som arrangerades av Sverige och Fiji 2017 i FN i New York.

Vid högnivåmötet lyftes FN:s Global Compact-rapport "Ocean Stewardship 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster". Rapporten beskriver en ny handlingsplan, samt kriterier, för hur fisk- och skaldjursföretagen ska arbeta för att nå FN:s globala hållbarhetsmål, samt säkerställa hållbara hav.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppenlänk till annan webbplats.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FN. länk till annan webbplats