Kronprinsessan besökte Sotenäs

Onsdagen den 7 mars besökte Kronprinsessan Sotenäs i Bohuslän.

Besöket inleddes med att Kronprinsessan fick information om Sotenäs Symbioscentrum – en mötesplats och kunskapscenter som arbetar för hållbar utveckling.

Sedan 2013 har Sotenäs kommun tillsammans med företag, akademi och olika organisationer aktivt arbetat för att implementera och utveckla industriell symbios. Drivkraften är att skapa gröna lokala jobb samtidigt som de bidrar till en bättre miljö, både lokalt och globalt.

På Aqua Symbios. Foto: Kungahuset.se

Därefter besökte Kronprinsessan Aqua Symbios, en anläggning där företag och Göteborgs universitet testar och utvecklar sina företag inom landbaserat vattenbruk. Under besöket fick Kronprinsessan information av Bröderna Samuelssons Vattenbruk om "hummer och havskräfta", av West Coast Smolt om "från laxägg till smolt", av Rena Hav/Smögen Lax om "biogas och landbaserad laxodling" samt av Swedish Algae Factory om "landbaserad algodling".

Hos Fiskareföreningen Norden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en fiskareägd förening på Smögen som varit verksam sedan 1937, fick Kronprinsessan information om plast i havet, selektiva fiskeredskap samt återvinning av uppsamlat maritimt avfall.

Kronprinsessan styr den fjärrstyrda undervattensfarkosten "ROV". Foto: Kungahuset.se

Som avslutning på besöket i Sotenäs träffade Kronprinsessan Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som berättade om vraksanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ombord på arbetsfartyget Fat Boy fick Kronprinsessan information om saneringen av vraket Thetis, som sjönk utanför Smögen 1985. Ombord på Fat Boy fick Kronprinsessan även en demonstration, samt möjlighet att styra "ROV", en fjärrstyrd undervattensfarkost som bland annat användes i samband med saneringen av Thetis.

Kronprinsessan förevisas den fjärrstyrda undervattensfarkosten "ROV". Foto: Kungahuset.se