Kronprinsessan besökte Polar­forsknings­sekretariatet

Onsdagen den 13 februari besökte Kronprinsessan Polar­forskningssekretariatet i Stockholm.

Kronprinsessan togs emot av Katarina Gårdfeldt, direktör för Polarforsknings­sekretariatet och fick sedan information om vilka expertområden sekretariatet har och vilka uppdrag som pågår just nu. Kronprinsessan fick även en presentation av nuläget inom polarforskningen.

Polarforskningssekretariatetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en statlig myndighet vars uppdrag är att samordna och främja svensk polarforskning. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att organisera och stödja forskningsexpeditioner till polarområdena och ansvara för forskningens infrastruktur. Sekretariatet medverkar också till att skapa förutsättningar för polarforskning som utförs utan fältarbete.

Kronprinsessan tillsammans med professor Katarina Gårdefeldt utanför Polarforskningsinstitutet på Södra Djurgården i Stockholm.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Polarforskning spelar en viktig roll för kunskap kring bland annat klimatutveckling och miljöfrågor. Forskningen utförs i och handlar främst om polar­områdena Arktis och Antarktis, men även de subpolara områdena och svenska fjällvärlden är av stort intresse för forskarna.

Besöket är ett led i Kronprinsessans engagemang inom arbetet med FNs globala hållbarhetsmål.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att ingå i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Grouplänk till annan webbplats. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör har Kronprinsessan valt att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FN. länk till annan webbplats