Kronprinsessan besökte Helsingborg

Onsdagen den 16 januari besökte Kronprinsessan Helsingborg och fick information om Helsingborgs långsiktiga hållbarhetsarbete.

Helsingborg ligger i framkant inom hållbarhetsarbete och under besöket fick Kronprinsessan möjlighet att fördjupa sin kunskap kring hur svenska städer långsiktigt arbetar med hållbarhet.

Besöket inleddes vid stadsutvecklingsprojektet DrottningHlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projekts syfte är att utveckla en miljonprogramsstadsdel till en integrerad och hållbar del av staden. Genom att inkludera lokalt näringsliv, invånare, stadens förvaltningar och bolag har Helsingborg tagit ett helhetsgrepp om sociala som strukturella frågor.  

Helsingborgshem vann Bopriset 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för "att i stadsdelen Drottninghög rustat upp och utvecklat ett klassiskt miljonprogramområde, med stor respekt för de boendes villkor och önskemål".

Därefter besökte Kronprinsessan Sofierolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och träffade entreprenörer som är verksamma i Helsingborg inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Efter lunchen fick Kronprinsessan en rundtur av Sofieros slottsområde med bland annat Sofias bro. Bron invigdes våren 2018 och går över Gustaf VI Adolf och Prinsessan Margaretas rhododendronravin. Kronprinsessan fick även se lekstugorna och Prins Oscars Sagoskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som avslutning på dagen i Helsingborg besökte Kronprinsessan Nordvästra Skånes Renhållningsbolag AB (NSR).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Under besöket fick Kronprinsessan information om NSR:s utveckling genom åren, från en soptipp till en industripark, samt hur de arbetar för att minska mängden sopor genom att omvandla soporna till resurser istället.