Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Torsdagen den 7 september tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Heliga stolens nuntie James Patrick Green, Frankrikes ambassadör David Cvach, Cyperns ambassadör Sotos A. Liassides och Lettlands ambassadör Margers Krams.

Heliga stolens nuntie James Patrick Green. Nuntien är påvens officielle och diplomatiske representant (ambassadör) i ett land eller en region. I diplomatiska sammanhang använder man inte begreppet "Vatikanstaten" utan "Den Heliga stolen". Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Lettlands ambassadör Margers Krams med följe vid ankomsten till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Cyperns ambassadör Sotos A. Liassides med kreditivbrev. Foto: Kungahuset.se