Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Torsdagen den 28 september tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Israels ambassadör Ilan Ben-Dov, Kinas ambassadör GUI Cangyou, Bangladeshs ambassadör Md Nazmul Islam och Belgiens ambassadör Hugo Brauwers.

Bangladeshs nye ambassadör Md Nazul Islam hälsas välkommen till Kungliga slottet av hovstallmästare Ulf Gunnehed. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Belgiens ambassadör Hugo Brauwers ankommer till Kungliga slottet i en av Hovstallets vagnar via Södra valvet. Foto: Kungahuset.se

Israels ambassadör Ilan Ben-Dov i hovstallets vagn. Foto: Kungahuset.se

Kinas ambassadör GUI Congyou med sitt följe tillsammans med UD:s introduktör Ingrid Hjelt af Trolle. Foto: Kungahuset.se

Kinas ambassadör GUI Congyou med sitt följe tillsammans med UD:s introduktör Ingrid Hjelt af Trolle. Foto: Kungahuset.se