Högtidliga audienser för ambassadörerna från Paraguay, Moçambique, Bulgarien och Nepal

Torsdagen den 13 september lämnade fyra nyutnämnda utländska ambassadörer över sina kreditivbrev till Kungen i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Den nye ambassadören Ivan Pavlov från Bulgarien i Hovstallets vagn. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Den nye ambassadören Ivan Pavlov från Bulgarien i Hovstallets vagn. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Dagens ambassadörer som Kungen tog emot i högtidlig audiens var Romina Elisabeth Taboada Tonina från Paraguay, Florencio Joel Alberto Sele från Moçambique, Ivan Pavlov från Bulgarien och Yuba Nath Lamsal från Nepal.

Nepals ambassadör Yuba Nath Lamsal tas emot på Inre borggården av hovstallmästare Ulf Gunnehed och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Nepals ambassadör Yuba Nath Lamsal tas emot på Inre borggården av hovstallmästare Ulf Gunnehed och UD:s introduktör Birgitta Holst Alani. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Romina Elisabeth Taboada Tonina är Paraguays nya ambassadör i Sverige. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Romina Elisabeth Taboada Tonina är Paraguays nya ambassadör i Sverige. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Moçambiques ambassadör Florencio Joel Alberto Sele med följe vid ankomsten till Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Moçambiques ambassadör Florencio Joel Alberto Sele med följe vid ankomsten till Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Under de fyra audienserna lämnade ambassadörerna över sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Vid ambassadörernas ankomst spelades marscher av musiker ur Marinens musikkår. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Vid ambassadörernas ankomst spelades marscher av musiker ur Marinens musikkår. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se