H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor

Fredagen den 22 september hölls ett möte i H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor. Kungen är ordförande i rådet.

H.M. Konungens råd för mark- och byggnadsfrågor samlar ett antal olika kompetenser inom mark- och byggfrågor. Rådet informerar Kungen i frågor som rör mark och byggnader inom den kungliga dispositionsrätten.

Kungen är ordförande i rådet och ledamöter är:
Birgitta Böhlin tillförordnad generaldirektör, Statens fastighetsverk (SFV)
Riksdagsdirektör Kathrin Flossing
Riksantikvarie Lars Amréus
Akademiråd Per Hedenqvist, Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
Exploateringsdirektör Håkan Falk, Stockholms stad
Riksmarskalk Svante Lindqvist
Ståthållare Staffan Larsson