H.K.H. Prins Gabriel Carl Walther, hertig av Dalarna

Måndagen den 4 september hölls konselj på Kungliga slottet med anledning av att Prinsessan Sofia har fött en son.

Vid konseljen informerade Kungen att Prinsen ska heta Gabriel Carl Walther med tilltalsnamnet Gabriel. Prinsen tilldelas hertigdömet Dalarna.

Tidigare under dagen hölls en vittnesbekräftelse, på Kungliga slottet, som traditionsenligt äger rum vid en kunglig födsel. Riksdagens förste vice talman Tobias Billström, statsminister Stefan Löfven, förutvarande riksmarskalk, ordenskansler Ingemar Eliasson, överhovmästarinna Kirstine von Blixen-Finecke och överläkare Sophia Brismar Wendel var vittnen.

Om hertigdömet

Dalarna är det största och nordligaste landskapet i Svealand. Det gränsar i väster till Norge, i norr till Härjedalen, i öster till Hälsingland och Gästrikland, i söder till Västmanland och i sydväst till Värmland.

Ängsklocka är landskapsblomma och berguv landskapsdjur.

Prins August (1831–1873) var hertig av Dalarna och Prins Carl Johan (1916–2012) fram till 1946.

Konselj

Vid en kunglig födsel hålls en konselj. Kungen kallar till en konselj med stöd av 5 kap. 3§ i regeringsformen som anger att regeringen sammanträder i konselj under statschefens ordförandeskap.

Vid konseljen informerar Kungen regeringen om följande: titel, namn, tilltalsnamn samt tilldelat hertigdöme för tronarvingen.