H.K.H. Prinsessan Adrienne Josephine Alice, hertiginna av Blekinge

Måndagen den 12 mars hölls konselj på Kungliga slottet med anledning av att Prinsessan Madeleine har fött en dotter.

Vid konseljen informerade Kungen att Prinsessan ska heta Adrienne Josephine Alice, med tilltalsnamnet Adrienne. Prinsessan tilldelas hertiginnedömet Blekinge.

Tidigare under dagen hölls en vittnesbekräftelse, som traditionsenligt äger rum vid en kunglig födsel. Riksdagens talman Urban Ahlin, statsminister Stefan Löfven, riksmarskalk Svante Lindqvist, överhovmästarinna Kirstine von Blixen-Finecke och överläkare Sophia Brismar Wendel var vittnen.

Konselj

Vid en kunglig födsel hålls en konselj. Kungen kallar till en konselj med stöd av 5 kap. 3§ i regeringsformen som anger att regeringen sammanträder i konselj under statschefens ordförandeskap.

Vid konseljen informerar Kungen regeringen om följande: titel, namn, tilltalsnamn samt tilldelat hertigdöme för tronarvingen.