Drottningen vid internationell läkarkongress

Torsdagen den 14 september var Drottningen i Malmö för att invigningstala vid European Society of Neuroradiology, ESNR, internationella kongress för neuroradiologi.

Vid ankomsten till European Society of Neuroradiologys (ESNRs) internationella kongress för neuroradiologi i Malmö togs Drottningen emot av professor Alex Rovira och professor Pia C Maly Sundgren. Under fem dagar samlas över 700 neurovetenskapliga specialister från världen över för att dela och sprida kunskap samt att vidareutbilda sig.

Neuroradiologi är en medicinsk specialitet som omfattar diagnostik av sjukdomar i nervsystemet med radiologiska metoder.

Drottningen höll öppningsanförande och lyfte bland annat att under den tid som förflutit sedan ESNR senast hade sitt årsmöte i Sverige, 1992 i Stockholm, har många framsteg gjorts - inte minst inom diagnostik och behandling av patienter med olika neurodegenerativa sjukdomar såsom demens.

Läs Drottningens tal. (På engelska)

Under eftermiddagen närvarade Drottningen vid en rad föreläsningar om demens och Alzheimers sjukdom.