Drottningen överlämnade stipendier till forskare

Måndagen den 25 september överlämnade Drottningen stipendier ur stiftelsen Frimurare Barnhuset till forskare vid en ceremoni på Bååtska palatset i Stockholm.

Under ceremonin mottog stipendiaterna i pediatrisk forskning stipendiediplom av Drottningen.

Utdelningen avrundades med två föredrag, docent Tobias Alfven talade om sitt forskningsprojekt kring förbättrad diagnostik vid luftvägsinfektioner. Därefter höll doktorand Markus Brissman föredrag om överviktskirurgi inom pediatrik.

Drottningen är stiftelsens beskyddare och har sedan 1995 deltagit i den årliga stipendieutdelningen.

Om stiftelsen Frimurare Barnhuset

Stiftelsens ändamål är att till danande av goda och samhällsnyttiga medborgare understödja vård och fostran av barn och ungdom. Härutöver kan understöd lämnas dels till sådan vetenskaplig, främst medicinsk, psykologisk eller pedagogisk forskning, som kan ha betydelse för stiftelsens huvudändamål.

Läs mer om stiftelsen Frimurare Barnhuset länk till annan webbplats