Drottningen och Prinsessan Madeleine i möte med World Childhood Foundation

Torsdagen den 18 februari deltog Drottningen och Prinsessan Madeleine i ett möte med World Childhood Foundation International Council på Kungliga slottet.

Samverkansmöten inom World Childhood Foundations International Council hålls några gånger per år. Representanter från Childhoods fyra systerstiftelser belägna i Sverige, Brasilien, USA och Tyskland utbyter då erfarenheter och diskuterar frågor som är gemensamma.

Rådet består av Drottningen, Prinsessan Madeleine, Childhoods generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux, styrelseordförande för respektive stiftelse samt ytterligare en styrelseledamot från varje stiftelse. International Council bildades år 2013.

World Childhood Foundation International Council under mötet på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om World Childhood Foundations arbete.länk till annan webbplats

Dagen innan internationella rådets sammankomst höll Childhood ett styrelsemöte på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se