Drottningen och Kronprinsessan vid avtäckning av Folke Bernadotte­-byst i riksdagen

Den 29 maj, på veterandagen, närvarade Drottningen och Kronprinsessan vid en avtäckning av en minnesbyst av greve Folke Bernadotte i Sveriges riksdag.

Vid ceremonin i riksdagshuset avtäckte riksdagens talman Urban Ahlin, i närvaro av Drottningen, Kronprinsessan, Bertil och Jill Bernadotte samt Folke Bernadotte, porträttbysten samt ett veteranminnesmärke i riksdagshusets södra övergångsrum, ibland kallat De goda gärningarnas rum.

Skulptören Solveyg W Schafferer-Sigerus närvarade också vid ceremonin.

Musik framfördes av Josefin Ansved.