Drottningen höll telefonmöte om Barnahus med Tysklands presidenthustru

Drottningen i telefonsamtal med Tysklands presidenthustru.

Drottningen i telefonsamtal med Tysklands presidenthustru. Foto: Kungl. Hovstaterna

Tisdagen den 19 maj höll Drottningen ett telefonmöte med fru Elke Büdenbender, hustru till Tysklands förbundspresident, om bland annat öppnandet av Tysklands tredje Barnahus.

Under tisdagsförmiddagen höll Drottningen ett telefonmöte med fru Elke Büdenbender om öppnandet av Barnahus Berlin, det tredje i Tyskland – efter Leipzig och Heidelberg.

Drottningen och fru Büdenbender invigde förra året gemensamt Barnahus Heidelberg.

Öppningen av Barnahus Berlin är planerad till den 3 september i år.

Barnahus Berlin kommer ligga inrymt i universitetssjukhuset Charités lokaler. Senare i höst öppnar även Barnahus i Düsseldorf.

Om Barnahus

I ett Barnahuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får barn som utsatts för sexuella övergrepp stöd och skydd under ett och samma tak. I ett multiprofessionellt team bestående av läkare, domare, psykologer, socialsekreterare med flera samarbetar man för barnens bästa och i deras intresse. Barnahus etableras i Tyskland med stöd av World Childhood Foundationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.