Drottningen delade ut diplom

Torsdagen den 11 april delade Drottningen ut diplom till Silvia­läkare vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Magisterutbildningen i demensvård är framtagen av Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och ges som en webbaserad uppdragsutbildning till läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som i sitt arbete möter patienter med demenssjukdom.

Diplomeringsceremonin i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Diplomeringsceremonin i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Silvialäkare 2019

  • Niran El Kouni
  • Sedigheh Mazloumi Kavkani
  • Vasil Pema
  • Terje Toomela
Drottningen vid ceremonin i Bernadottebiblioteket.

Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna