Herr Daniel Westlings vapensköld och monogram offentliggörs

I samband med vigseln mellan H.K.H. Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling har H.M. Konungen beslutat förläna herr Daniel Westling titeln H.K.H. Prins Daniel, hertig av Västergötland. Med titeln följer ett heraldiskt vapen samt monogram.
Riksarkivet fick hösten 2009 av Kungl. Hovstaterna i uppdrag att utarbeta förslag till ett heraldiskt vapen och monogram. H.M. Konungen har nu fastställt den blivande hertigens vapen samt monogram, som ritats av Riksarkivets heraldiske konstnär Vladimir A Sagerlund och komponerats av statsheraldiker Henrik Klackenberg i nära samråd med herr Daniel Westling.

Vapnet har fyra fält, en hjärtsköld och är krönt med en prinskrona. De fyra fälten visar Lilla riksvapnet (fält 1 och 4), Folkungavapnet (fält 2) samt Västergötlands vapen (fält 3). Hjärtskölden visar herr Daniel Westlings personliga vapen, som anknyter till vapnet för Ockelbo kommun. Grankvistskuran, som klyver vapnet, och hammaren finns med i kommunvapnet, men där i en annan position och med en annan färgsättning.

Vapnets komposition följer en gammal tradition och motsvaras, med undantag för hjärtskölden och kronan, helt av H.K.H. Kronprinsessan Victorias vapen som hertiginna av Västergötland. Tronföljarens vapen visar Bernadottevapnet i hjärtskölden och är krönt med en tronföljarkrona.

Monogrammet består av initialen D krönt med en prinskrona.

Herr Daniel Westlings heraldiska vapen Pdf, 372.8 kB.

Herr Daniel Westlings monogram Pdf, 279.2 kB.