Kronprinsessparet besökte Regionala särskilda sjukvårdsledningen

Kronprinsessparet på besök hos Region Stockholm.

Kronprinsessparet på besök hos Region Stockholm. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Onsdagen den 25 mars besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) inom Region Stockholm.

Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, samordnar och leder tillsammans med Smittskydd Stockholm hela hälso- och sjukvårdssystemet i insatsen att begränsa spridningen av coronaviruset och covid-19.

Ett stort antal personer arbetar med att insatsleda samt ställa om hälso- och sjukvårdssystemet för att kunna omhänderta de drabbade av sjukdomen covid-19 samt övriga som är i behov av akutsjukvård.

Under besöket fick Kronprinsessparet bland annat träffa representanter från regionens ledning, personer ur den stab som arbetar med covid-19 samt smittskyddsläkare.

Kronprinsessparet i samtal med Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Kronprinsessparet i samtal med Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.