Kungen höll avskedsaudienser

Tisdagen den 12 februari hölls avskedsaudienser på Kungliga slottet.

Ambassadörerna som nu lämnar Sverige är Bosnien-Hercegovinas ambassadör Vesna Cuzic och Marockos ambassadör Amina Bouayach.

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Läs mer om högtidliga audienser.