Kungen gav företräde för talmannen

Torsdagen den 10 januari gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Talmannen informerade Kungen om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.