Kungen gav företräde för talmannen

Kungen tillsammans med talmannen Andreas Norlén vid dagens företräde.

Kungen tillsammans med talmannen Andreas Norlén vid dagens företräde. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Onsdagen den 11 december gav Kungen företräde för talmannen Andreas Norlén.

Talmannen redogjorde under mötet för de aktuella frågorna i riksdagen.