Kungen gav företräde för nye överkommendanten Jan Thörnqvist

Torsdagen den 11 april gav Kungen företräde för den nytillträdde överkommendanten viceamiral Jan Thörnqvist och överlämnade överkommendantskapets stav.

Överkommendanten i Stockholm är en generalsperson, som direkt orienterar överbefälhavaren i frågor som rör den statsceremoniella verksamheten, inklusive högvaktstjänst.

Symbolen för överkommendantskapet är en stav som symboliskt överlämnas av H.M. Konungen till den nytillträdande överkommendanten.